Modení formy výuky

Název projektu:Moderní formy výuky ZŠ Jevíčko

Registrační číslo projektu: CZ.02.68/0.0/0.0/16_022/0003713

Od 1. 2. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků ve výši 1 042 164, 00 Kč hradíme tyto aktivity:

II/2.1   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

II/2.10  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

II/2.1. Nové metody ve výuce na ZŠ

II/3.1   Čtenářský klub pro žáky ZŠ

II/3.2   Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

II/3.3   Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem