Provoz školy od 17. května 2021

Na základě novelizovaného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách je
od pondělí 17. května 2021
umožněna osobní přítomnost
žáků 1. stupně bez rotací
žáků 2. stupně bez rotací
žáků tříd podle § 16 odst. 9