Informace o testování žáků

Informace o testování žáků od 12. dubna 2021

Účast žáků na prezenční výuce je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví podmíněna účastí na testování.

Testování žáků bude probíhat podle pokynů MŠMT (více Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví) a  za asistence vyučujících.(postup testování, seznam příznaků)

V případě pozitivního testu bude zákonný zástupce ihned vyrozuměn.

V případě nutné asistence zákonného zástupce při testování dítěte proběhne testování ve vyhrazeném prostoru.