Vzdělávání

Podpora společného vzdělávání ZŠ Jevíčko

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011500

Od 1. 2. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. 

Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 1 513 728, 00 Kč hradíme tyto aktivity:

 – Školní asistent – personální podpora ZŠ

– Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub

– Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her

– Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

– Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

– Školní asistent – personální podpora ŠD

 – Projektový den mimo ŠD