Školní družina

Telefon: 516 411 383

Provoz:

5:45-7:40

11:40-16:15

Ranní družina je určena všem žákům a odpolední družina je určena žákům 1. – 3. ročníku, kteří jsou do ŠD přihlášeni.

Vychovatelky:

  • Kalandrová Jana
  • Parolková Lucie, Dis.
  • Bc. Ziková Veronika

Školní družina má tři oddělení, každá vychovatelka má své oddělení a žáky si vede vždy od 1. do 3. třídy.

Platba:

150,- Kč/měsíc

V období prázdnin ŠD není v provozu.