Třídy podle §16

Základní škola Jevíčko umožňuje vzdělávání žáků s mentálním postižením formou individuální a skupinové integrace. 

Žáci jsou vzděláváni ve třídách podle §16, odst. 9 školského zákona se sníženým počtem žáků, kde vyučují převážně speciální pedagogové. Na škole působí učitelé se speciálně pedagogickým vzděláním. Ve třídách jsou přítomni asistenti pedagoga a osobní asistenti dle potřeby.

Žáci s prvotním mentálním postižením + s přidruženým postižením, s narušenou komunikační schopností, s kombinovanými vadami jsou individuálně integrovaní do tříd podle §16, odst.9 školského zákona a jsou vzděláváni podle ŠVP vytvořeného na základě RVP pro základní školu speciální.

Třídy zřízené podle § 16, odst. 9 školského zákona se nachází v areálu mateřské školy na ulici K. H. Borovského 586.

Zajišťujeme:

  • Kvalifikovanou speciální pedagogickou péči (individuální přístup, respektování pomalého pracovního tempa)
  • Speciální metody práce (globální čtení, hůlková písanka….)
  • Vypracování individuálních vzdělávacích plánů
  • Individuální logopedickou péči
  • Zdravotní tělesnou výchovu
  • V případě nutnosti pedagogického nebo osobního asistenta
  • Speciální kompenzační a reedukační  pomůcky
  • Strukturovanou výuku pro žáky s poruchou autistického spektra

Vyučující:

Mgr. Lenka Horáková – vedoucí učitelka, třídní učitelka – třída I. (1. až 5. ročník)    horakova@zsjevicko.cz 

Mgr. Lucie Ženožičková – třídní učitelka – třída II. (6. – 9. ročník)                            zenozickova@zsjevicko.cz

Mgr. Kateřina Kubínová – učitelka                                                                         kubinova@zsjevicko.cz

Asistenti:

Bc. Blanka Kolářová – asistent pedagoga – třída I.                                                   kolarova@zsjevicko.cz

Lucia Hamplová – asistent pedagoga – třída II.                                                        hamplova@zsjevicko.cz

TELEFON: 464 620 235