Rubrika: Projekty ZŠ

27. 9. 2023

Inovace bez legrace

registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003947
9. 1. 2023

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
8. 1. 2023

Přírodní zahrada

Přírodní zahrada ZŠ Jevíčko Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životníhoprostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Celkové způsobilé výdaje: 399 800,- Kč Výše příspěvku SFŽP: 339 830,-
5. 1. 2023

Implementace

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE II
1. 1. 2023

Modernizace učebny

Modernizace učebny přírodních věd se zaměřením na badatelskou výuku na ZŠ Jevíčkoje spolufinancován Evropskou unií.
1. 12. 2022

Doučování

1. 9. 2019

Vzdělávání

Podpora společného vzdělávání ZŠ Jevíčko