Třídní schůzky

s e   u s k u t e č n í  v e    s t ř e d u    1 3. z á ř í    2 0 2 3

 v těchto termínech:

1 . –  5. roč. – 15:30 hod.

6. roč. – 16:00 hod.

7. – 9. roč. – 16:15 hod.