Tříkrálová sbírka

Koledníky Tříkrálové sbírky 2024 můžete očekávat v Jevíčku a okolních obcích

v sobotu 6. ledna 2024

Koledníky poznáte podle úředně zapečetěné kasičky s logem charity a vedoucí skupinky se vám může prokázat platným průkazem koledníka. Kromě požehnání, které koledníci do vašich domovů přinesou, je velkým přínosem této sbírky zejména to, že velká část finančních prostředků je využita v našem regionu. Děkujeme vám za podporu charitního díla a vaši pomoc potřebným.

Informace pro koledníky a návratka