Modernizace učebny

Modernizace učebny přírodních věd se zaměřením na badatelskou výuku na ZŠ Jevíčko
je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010325

Příjemce dotace: Základní škola Jevíčko Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, příspěvková organizace,

Výzva: „1.VÝZVA MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko-IROP-Kvalitní školství“

Specifický cíl: 06.4.59.4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu


Celkové náklady:   2 217 851,00 Kč

Dotace:                     2 106 958,45 Kč

Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků ZŠ Jevíčko, a to prostřednictvím modernizace učebny chemie a fyziky. Výsledkem projektu je kvalitnější výukové prostředí zaměřené na badatelskou výuku.

Doba realizace projektu je do 30. 9. 2019.