Přírodní zahrada

Přírodní zahrada ZŠ Jevíčko


Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje:399 800,- Kč
Výše příspěvku SFŽP:339 830,- Kč
Výše příspěvku žadatele:59 970,- Kč